• Alimex Alüminyum İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemini OHSAS 18001 ve ISO 14001 Standardına uygun olarak kurmak, işletmek ve gelişimini sürekli izlemek, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat şartlarına uymak,
 • İSİG faaliyetlerine her düzeyde – çalışandan yönetime, tedarikçiden müşteriye kadar katılımın sağlanması için iç ve dış iletişim kanallarının etkin olarak kullanmak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • Kuruluşumuza hizmet üreten taşeronların ve imalatçıların yürüttükleri işlerde İSİG açısından ortaya çıkacak tehlikelerin tanımlanması ve risklerinin yok edilmesi ve /veya etkilerinin azaltılması için eğitimden çalışma koşullarının kontrolüne kadar her aşamada gereken işbirliğini sağlamak,
 • İSİG performansının sürekli gelişimini sağlamak amacı ile gerek duyulan kaynakları, iletişim kanallarını, çeşitli eğitim, bilgilendirme yöntemlerini kullanarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına azaltmak
 • Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıktığı durumlarda etkilerini en az düzeyde tutabilmek için planları yapmak ve uygulamak,
 • Üst Yönetim tarafından İSİG ile ilgili planların gerçekleşebilmesi için gerekli olan mali olanakların sağlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
 • Süreçlerimizde kullandığımız maddeleri ve faaliyetleri değerlendirerek; çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin, atıkların ve faaliyetlerin azaltılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi/doğal dengenin korunması,
 • Süreçlerimizde çalışan personelde çevre, tasarruf ve yeniden kazanılabilirlik bilincinin oluşturulması için eğitimlerin verilmesi; uygulamaya geçirilip, sürekli gelişimin sağlanması,
 • Çalıştığımız tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin çevresel standartları sağlaması ilkelerimiz kapsamındadır.