Alimex Alüminyum çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, dünya standartlarında alüminyum doğrama imalatı yaparken güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

 • İSİG faaliyetlerine her düzeyde – çalışandan yönetime, tedarikçiden müşteriye kadar katılımın sağlanması için iç ve dış iletişim kanallarının etkin olarak kullanmak,
 • İşletmelerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevre kazası doğurabilecek tehlikeleri önceden tespit ederek tehlikeleri ortadan kaldırmak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre risklerini azaltmak için çalışmak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusunda çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmak ve katılımlarını sağlamak,
 • Ölçülebilir yıllık İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedefleri belirleyerek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek hedefleri gerçekleştirmek,
 • Sağlık, Emniyet Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymak,
 • Kuruluşumuza hizmet üreten taşeronların ve imalatçıların yürüttükleri işlerde İSİG açısından ortaya çıkacak tehlikelerin tanımlanması ve risklerinin yok edilmesi ve /veya etkilerinin azaltılması için eğitimden çalışma koşullarının kontrolüne kadar her aşamada gereken iş birliğini sağlamak,
 • İSİG performansının sürekli gelişimini sağlamak amacı ile gerek duyulan kaynakları, iletişim kanallarını, çeşitli eğitim, bilgilendirme yöntemlerini kullanarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına azaltmak,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlamak,
 • Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıktığı durumlarda etkilerini en az düzeyde tutabilmek için planları yapmak ve uygulamak,
 • Üst Yönetim tarafından İSİG ile ilgili planların gerçekleşebilmesi için gerekli olan mali olanakları sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız ile çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrıştırarak biriktirip maksimum geri dönüşümünü sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
 • Süreçlerimizde kullandığımız maddeleri ve faaliyetleri değerlendirerek; çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin, atıkların ve faaliyetlerin azaltılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi/doğal dengeyi korunmak,
 • Çalıştığımız tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin çevresel standartları sağlaması ilkelerimiz kapsamındadır.