Yenilikçi, değişime açık, etik değerlere bağlı, güvenilir, çalışan ve müşteri memnuniyetini benimseyen ve bu hedeflere ulaşmak için çalışanların huzur duyacağı bir iş ortamı yaratmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak ana hedeftir.

Her çalışanı bir değer olarak görmek, insan kaynaklarının tüm uygulamalarını yerine getirmek ve bu doğrultuda şeffaf, proaktif ve bütüncül anlayışı benimseyerek yeniliklere ve gelişime açık nitelikli çalışanları şirkete kazandırmak, iş bilgi ve becerilerini kişisel niteliklerinin arttırılması için gerekli eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, performans yönetim sistemi ile çalışan performanslarını objektif olarak değerlendirmek, çalışanlara her türlü gelişim fırsatı sağlayan tüm teknolojik imkanlarda çalışanlarını faydalardan bir iş ortamı hazırlamak ve kariyer fırsatları oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma şartlarında çalışabilmelerine zemin hazırlamaktadır.

Alimex’in Temel İlke ve Değerleri

  • Adalet ve eşitlik
  • Güven
  • Müşteri memnuniyeti
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Çalışan katılımı
  • Çevreye ve insana saygı
  • Kalite ve verimlilik
  • Yenilikçi ve sürekli gelişim
  • Toplumsal ve kültürel değerlere saygı

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Endüstriyel İlişkiler

Alimex, çalışanlarının personel ve özlük işlemlerini, yasal mevzuatlar ve kişisel verilerin korunması kapsamında yürütmektedir. Mavi yakalı personellerimizle ilgili işlemler toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yer alan maddelerle yürütülmektedir.

Eğitim Ve Geliştirme

Alimex’te eğitim faaliyetlerine ve bireylerin gelişimine oldukça önem verilmektedir. Eğitimler ihtiyaç analizi, performans yönetim çıktıları ve yıllık eğitim talepleri sonucu oluşan plan neticesinde ortaya çıkmaktadır. Sürekli gelişime önem veren Alimex şirketi hedeflerine ulaşmak için çalışanların potansiyellerinin geliştirilmesi ve gelişim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim süreçlerini gerçekleştirmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Alimex’te performans yönetim sistemi beklenen organizasyonel amaçlara ulaşmak için çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın organizasyonda yerleşmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara yapacakları katkı  düzeyinin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir.

Stratejik hedeflere uyulması için kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirilen çalışanların adil ve objektif kriterler kullanarak ölçülmesini sağlamaktır.

Şirketimizde hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemi uygulanmaktadır.

Çalışanların performansları değerlendirilerek, ileriye dönük gelişim ve iyileştirilme planları yapılarak kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Alimex, çalışanlarının iş hayatının yanında sosyal hayatları da düşünülmektedir. İftar yemekleri, çalışan ve çocuk koroları, çeşitli spor turnuvaları (basketbol, futbol, masa tenisi, bowling, bilardo) , ödül törenleri, kadınlar günü ve yılbaşı kutlamalarıdır. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap, kıyafet ve oyuncak yardımları, huzur evi ziyaretleri ile topluma katkıda bulunur.