Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Alimex Bilgi Güvenliği, Alimex’in itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla;

  • Kurumun iş sürekliliğini sağlamayı
  • Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamayı
  • Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri belirlemeyi ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmeyi
  • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumayı
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamayı hedefler.

Her bir Alimex çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.